Projektadatok - Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Iroda

Kedvezményezett neve: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
Projekt címe: Egészségfejlesztési iroda létesítése a Szentendrei járásban
Azonosítószáma: VEKOP-7.2.2-17-2017-00005
Szerződött támogatás összege: 87 560 542 Ft.
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma: 2020.09.30.

Projekt indokoltsága:
Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése.
Magyarország lakosságának egészségi állapota jelenleg elmarad az ország társadalmi, gazdasági fejlettsége alapján elvárható szinttől. Magyarország kormányának célja az egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi intézmények, önkormányzatok és azok intézményei fejlesztése, a lakosság egészségi állapotának javítását célzó programok megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egészségügyi ellátórendszer prevenciós funkcióinak fokozását, valamint a lakosság egészségtudatosságának növelését és az egészség fejlesztését. A cél elérését a Kormány az egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi intézmények, önkormányzatok és azok intézményeinek együttműködésével tervezi megvalósítani.
Projekt várható eredménye:
Egységes egészségszervezési és egészségfejlesztési rendszer kialakítása, amely jól meghatározott kliensutak mentén biztosítja a lakosság számára a szükségleteknek és igényeknek megfelelő szolgáltatásokat.
A felhívás részcéljai:
• Javuljon a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés, illetve a megelőzés és egészségfejlesztés az egészségműveltség elterjesztése révén.
• Kerüljön átfogó továbbfejlesztésre a népegészségügyi intézményrendszer és hálózata.
• A népegészségügyi hálózaton belül jöjjön létre egy olyan humánerőforrás fejlesztés, amely lehetővé teszi a mentális problémák megelőzését, azok időbeli kiszűrését, kezelését.
• Javuljon az egészségügyi alapellátási és népegészségügyi feladatok összehangolása az egészségügyi ellátás betegségcentrikus és a népegészségügy egészségcentrikus szemléletmódjának ötvözésével.
Egészségfejlesztési Iroda honlapja: http://efi.szentendre.hu/