Adatkezelési tájékoztató - Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Iroda

Adatvédelmi nyilatkozat

Intézményünk weboldalának felkeresésekor  Ön tudomásul veszi, hogy az ott található  információink igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben maradéktalanul elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket. A honlap   látogatásával  és böngészése során Ön egyidejűleg  automatikusan  adatot is szolgáltat.

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat a  Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Egészségfejlesztési Iroda  ( 2000 Szentendre, Dunakanyar krt 14.)   mint adatkezelő és adatfeldolgozó kezeli.

A személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, ill. az érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk.

Az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és egyben hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok jelen tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez. Az Ön által megadott személyes adatait hozzájárulása megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, illetve azon időtartamig kezeljük, amíg az megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Személyes adatai kezeléséről Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni, kérheti személyes adatainak javítását. Amennyiben mégis vissza szeretné vonni az adatkezelési nyilatkozatát, azt a weboldalon feltüntetett elérhetőségeken megteheti.

Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tiltakozással élhet, mely tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, és az intézkedésekről értesítjük mindazokat akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni  a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adatvédelmi ügyekben fordulhat az intézmény vezetőjéhez,  igazgato@szeirendelo.hu  email címen,   postacímen: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei  : 2001 Szentendre, Pf. 58., vagy az  adatvédelmi tisztviselőhöz az adatvedelem@szeirendelo.hu    email címen és a fenti postacímen.

A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is  bejelentéssel élhet,  arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Letölthető formátumban: Adatvédelmi nyilatkozat