Szentendre és Vidéke Praxisközösség - Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Iroda

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészség megőrzése, ezért is válik egyre fontosabbá a prevenció. Ennek megvalósításában az Egészségfejlesztési Irodáknak és a Praxisközösségeknek egyaránt kiemelt szerepe van. A praxisok az alapellátásban valósítják meg az egészségmegőrző tevékenységet, főként az egyénre fókuszálva. Az Egészségfejlesztési Iroda működése a települések teljes lakossága körében valósul meg. A különbségek mellett számos kapcsolódási pont van, így a magas szintű szakmai ellátás érdekében a Szentendrei járásban működő Egészségfejlesztési Iroda és a működését nemrég megkezdő Szentendre és Vidéke Praxisközösség (SzeVIP) partneri kapcsolatban végzi tevékenységét.

A SzeVIP hét háziorvosi praxis összefogásával jött létre, így az általuk ellátott lakosság számára van lehetőség többletszolgáltatás nyújtására. Az együttműködés várhatóan hatékonyabbá teszi az egészségügyi alapellátás szervezését, az ellátási nehézségek kezelését, valamint a prevenciós és népegészségügyi szemlélet alkalmazását a gyakorlatban.

A Praxisközösség célja, hogy segítséget nyújtson az életmódbeli rizikóállapottal, krónikus betegséggel rendelkezők egészségi állapotának javításához. Kiemelt terület a mozgásszegény életmóddal élők, a helytelenül táplálkozók, elhízottak, káros szenvedéllyel rendelkezők számának csökkentése. A többletszolgáltatás dietetikus, gyógytornász, pszichológus bevonásával valósul meg.

A személyre szabott prevenciós többletszolgáltatások körébe tartoznak:

  • egyéni egészségi állapotfelmérés, kockázati besorolás
  • egyéni egészségterv kialakítása
  • egészségterv megvalósulásának támogatása
  • prevenciós rendelés
  • egyéni/csoportos tanácsadás

Az egészségfejlesztő és betegség-megelőző programokba csaknem 1000 fő bevonására van lehetőség, míg a színtérprogramok a teljes lakosság számára elérhetőek.

A Praxisközösség tagjai:

  • Szentendre: Hasitz Ágnes, dr. Rácz Katalin, dr. Gombás Katalin, dr. Szente Szilvia és dr. Bartha Zsolt,
  • Budakalász: Gál Katalin,
  • Csobánka: Kollár László gyermekorvos,
  • Pilisszentlászló: Bartha Zsolt,
  • Szigetmonostor: Kondor Andrea

A Praxisközösség működését összesen 34 szakember segíti.

A 2017. évben megalakult Szentendre és Vidéke Praxisközösség pályázatot nyújtott be VEKOP 7.2.3.17-2017-00005 azonosítószámon „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” támogatási felhívásra, mely kedvező elbírálásban részesült. A 2019. január 1. – 2020. augusztus 31. tartó projekt megvalósítására 149 723 269 Ft támogatást nyert.

Kategória: Partnerek